+31 (0) 570 234 526 info@rhinetex.com

Disclaimer

Rhinetex B.V. (Kamer van Koophandel: 18.131.458), hierna te noemen Rhinetex, verleent u hierbij toegang tot www.rhinetex.comen publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Rhinetex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website. Beperkte aansprakelijkheid.

Rhinetex spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rhinetex.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rhinetex nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rhinetex.